The Zone

Strefa zamknięta wokół elektrowni Czarnobyl ma promień około 30km. Najbardziej znanymi miejscami są Prypeć no i sama elektrownia. Rzecz jasna znajduje się tam wiele innych ciekawych miejscówek, z radarem Duga na czele. Jest to obszar opuszczony, tak, ale nie do końca. W miasteczku Czarnobyl (15km od elektrowni) mieszka na stałe około stu osób, ale tymczasowo nawet do trzech tysięcy. Głównie robotnicy pracujący przy oczyszczaniu strefy.

Klimat jest tam bardzo specyficzny. Niby wszystko ok (tylko trochę pusto). Drzewa rosną, ptaki latają, ryby w jeziorze obok elektrowni mają się wyjątkowo dobrze (nikt ich nie łowi, nie wiedzieć czemu…). Ale co jakiś czas stoi przypomnienie gdzie jesteśmy w postaci znaku ostrzegającego przed promieniowaniem. W tym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że wcale tu tak ok nie jest i cieszy się, że przewodnik przyniósł ze sobą licznik Geigera… Aczkolwiek mi taki klimat jak najbardziej odpowiada 🙂


The zone around Chernobyl power plant has around 30km radius. The most famous places are Pripyat and the power plant itself. Nevertheless there are many more interesting places there, with the Duga radar being a prime example. The area is abandoned, but not completely. In the town of Chernobyl (about 15km form the plant) around a hundred people live permanently, but there are up two three thousand temporary inhabitants. Mainly labourers working towards cleaning the whole place up.

The atmosphere, as one might assume, is very specific. Things seem fine (just bit empty). Trees grow, birds fly, fish are particularly well in the lake close to the power plant (for some reason, nobody fishes them…). But every now and again you can see a clear reminder of where you are, the radiation sign. Whenever that happens one realises that it is not as ok as it seems and is happy that the guide brought the Geiger meter… Nevertheless I do enjoy this atmosphere 🙂

Zdrowaśki

Sarkofagi

Tak, w liczbie mnogiej. Trafiliśmy na moment kiedy obydwa stoją obok siebie. Za kilka miesięcy nowy, prawie ukończony, zostanie nasunięty na stary, zakrywając raczej nieprzyjemny symbol współczesnej historii. Ale tylko symbol – konsekwencje tej katastrofy będą odczuwalne jeszcze długie lata. Rząd Ukrainy planuje oczyścić i otworzyć strefę zamkniętą w roku 2065. Ponoć jest to plan bardzo ambitny…

Nowy sarkofag jest ogromny, zapewne technicznie bardziej zaawansowany i krótko mówiąc lepszy. Ale ten stary… To jest niesamowite, że oni postawili tę konstrukcję w pół roku, szczególnie w takich warunkach. Ponadto projekt był rysowany praktycznie  rzecz biorąc na biężąco. Przy projektowaniu elektrowni atomowych nie zakładano ich wybuchów i nie projektowano gigantycznych osłon na takie okoliczności – ciekawe, czy robi się to teraz. Przyjrzyjcie się temu staremu sarkofagowi. Wyobraźcie sobie, że robotnicy stawiali go kawałek po kawałku ze świadomością, że jakieś ustrojstwo zza ściany powolutku ich wyniszcza – chociaż nikt za bardzo nie kwapił się im powiedzieć, co to tak właściwie jest…


Yes, plural. There are two of them at the moment. The new one, nearly finished, will cover the old one, hiding a rather unpleasant symbol of recent history. Just a symbol though, the consequences of this catastrophe will still be felt for years to come. Ukrainian government has plans to clean up and open the closed zone in 2065. Apparently this plan is very ambitious.

The new sarcophagus is huge, surely more advanced and better for the role than the old one. But the old one… What a piece of engineering. It is incredible they built it in six months, given the conditions they were in. And, on top of that, the design was practically improvised. While designing nuclear power plants they did not assume they will blow, hence they did not draw huge covers for them in case of such event. Hmm, I wonder if they do it now. Have a close look at the old sarcophagus. Imagine the workers building it piece by piece with the awareness that something ominous is killing them slowly from behind the wall – just no one bothered to tell them what it was exactly…